Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Aktuální informace z trhu práce (říjen 2019)

Statistické údaje za září a říjen ukazují, že trh práce je již patrně za vrcholem cyklu. Růst mezd kulminoval a
Pokračování

Předčasné odchody vol. 3.: návrh řešení

Identifikace problému. Zmapování příčin a možných řešení ve spolupráci s relevantními aktéry. Nalezení finančních zdrojů a iniciace konkrétních aktivit. Tak pracuje
Pokračování

Absolventi škol v Plzeňském kraji

V roce 2018 v Plzeňském kraji úspěšně ukončilo studium téměř 4000 žáků středních škol a 1300 studentů škol vysokých. Jejich
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje