Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Co je v Paktu nového a co se chystá?

Zpracovali jsme podklady pro inovace školních vzdělávacích programů

Přizpůsobování obsahu vzdělávání měnícím se potřebám trhu práce je vždy náročný proces. Rozvoj technologií související s Průmyslovou revolucí 4.0 ovšem do
Pokračování

První výsledky Sčítání 2021: jak se za 10 let změnil počet obyvatel a vzdělanostní struktura?

Český statistický úřad nedávno zveřejnil první výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Podle výsledků Sčítání žilo k 27. březnu
Pokračování

Novinky na našich webech pro kariérové poradenství: data v Power BI, nová témata i větší přehlednost

Pakt zaměstnanosti se dlouhodobě zaměřuje na informační a metodickou podporu kariérového poradenství v regionu. Za tímto účelem provozujeme dva webové
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje