Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Co je v Paktu nového a co se chystá?

Plzeňský Úřad práce realizuje projekt pro dlouhodobě nezaměstnané

V  Plzeňském kraji aktuálně probíhá projekt „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“.  Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pracovního
Pokračování

Druhé setkání k předčasným odchodům bylo plné inspirace. Co se bude dít dál?

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se v Tachově uskutečnil druhý kulatý stůl Paktu k problematice předčasných odchodů ze vzdělávání na
Pokračování

Jak si vedou žáci z Plzeňského kraje v odborných soutěžích? Skvěle! Posuďte sami!

V zájmu škol i firem v regionu jsou bezesporu absolventi s vysokou mírou odbornosti. Zajímavou možností, jak průběžně porovnávat odborné
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje