Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Co je v Paktu nového a co se chystá?

Monitorovací šetření zaměstnavatelů za rok 2019

Pakt zaměstnanosti má k dispozici aktuální data z monitorovacího šetření zaměstnavatelů za rok 2019 v Plzeňském kraji, které v lednu a
Pokračování

Aktuální situace na trhu práce (květen 2020)

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 123 osob. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádali
Pokračování

Vývoj počtu cizinců v Plzeňském kraji

Zahraniční migrace úzce souvisí s ekonomickou situací Plzeňského kraje a má výrazný vliv na celkový populační vývoj. V roce 2008 v kraji bylo evidováno na Úřadu práce cca 22,2 tis. zaměstnaných
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje