Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Co je v Paktu nového a co se chystá?

Zapojte se do plánování rozvoje vzdělávání v Plzeňském kraji

Zlepšení kvality vzdělávání pomocí společného plánování na regionální úrovni. To je cíl projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje
Pokračování

Mapy, faktory, souvislosti: unikátní analýza ČŠI přináší data o vzdělávání na úrovni okresů

Česká školní inspekce nedávno zveřejnila velmi zajímavou a komplexní publikaci České školství v mapách, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české
Pokračování

Zastupujeme naše partnery v OP Zaměstnanost+

Hlavní finanční zdroj pro řešení problémů na trhu práce a rozvoj lidského kapitálu pro programové období 2021-2027 představuje operační program
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje