Kdo jsme?

Získejte základní informace, co je Pakt

Jak fungujeme?

Nahlédněte do struktury Paktu

Čím se zabýváme?

Získejte přehled o hlavních činnostech Paktu

Co víme o Plzeňském kraji?

Zjistěte, co je Observatoř trhu práce, čím se zabývá a jaké jsou její hlavní výstupy

Zjistěte více

O čem a jak komunikujeme?

Zjistěte, jak funguje Fórum trhu práce, díky němuž soustavně komunikujeme s našimi partnery

Zjistěte více

Proč a jak se můžete zapojit?

Staňte se partnerem Paktu a využívejte výhody partnerství!

Zjistěte více

Aktuality

Co je v Paktu nového a co se chystá?

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z TRHU PRÁCE V PLZEŇSKÉM KRAJI – SRPEN 2023

Podíl nezaměstnaných osob setrval oproti minulému měsíci na hodnotě 2,8 %, počet neobsazených pracovních míst se zvýšil o 0,5 %.
Pokračování

Projekt Startka – Start kariéry v Plzeňském kraji

Mezi hlavní problémy středního vzdělávání patří vysoká míra nedokončování studia, nesoulad mezi vystudovaným oborem a následným pracovním uplatněním a nezaměstnanost
Pokračování

Všeobecné nebo odborné vzdělání?

Při rozhovorech se zaměstnavateli se může zdát, že hlavním problémem středního vzdělávání v Plzeňském kraji je nedostatek absolventů technických oborů a
Pokračování

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Realizace Paktů zaměstnanosti v ČR vychází z doporučení Komise k využití Společných akčních plánů a doporučení Komise k využití principu partnerství při implementaci evropských fondů v letech 2014-2022.

Pakty zaměstnanosti vznikají již několik let v jednotlivých krajích České republiky jako efektivní nástroje tvorby a realizace strategie zaměstnanosti. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018.

Zakladatelé Paktu zaměstnanosti

Signatáři Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje