Observatoř trhu práce Plzeňského kraje:

  • soustavně shromažďuje, vyhodnocuje a prezentuje partnerům data a informace týkající se trhu práce v Plzeňském kraji v souvislostech
  • věnuje se zejména tématům demografie, vzdělávání, trh práce a ekonomický vývoj
  • od podzimu 2018 postupně nabídne partnerům ve vyhrazené části webu:
    • přístup k aktuálním datům ve výše uvedených tématech
    • tematické analýzy k aktuálním otázkám (např. vývoj mezd, vývoj počtů žáků a absolventů škol, perspektivy odvětví apod.)
    • prostor pro diskusi k aktuálním otázkám
  • využívá výstupů a výsledků:

Příklady výstupů Regionální observatoře trhu práce Plzeňského kraje: