Organizační struktura Paktu zahrnuje úroveň strategickou a operativní. Členství v orgánech Paktu je vázáno na subjekt. Zapojení dalších subjektů do Paktu probíhá na základě podpisu partnerské smlouvy.

Nositel Paktu

Nositelem Paktu je Plzeňský kraj, který uzavírá smlouvy a dohody jménem Paktu.

Řídicí výbor Paktu

Řídicí výbor Paktu zajišťuje strategické řízení Paktu zaměstnanosti. Na svém jednání zpravidla 1x ročně rozhoduje o hlavním zaměření činnosti Paktu pro následující období. Instituce zastoupené v Řídicím výboru (podzim 2022)

Výkonná rada Paktu

Výkonná rada Paktu je pověřena výkonnými pravomocemi a řídí činnost Paktu mezi jednáními Řídícího výboru. K jednání se schází zpravidla 4x za rok. Výkonná rada Paktu je složena z představitelů jeho signatářů. Instituce zastoupené ve Výkonné radě

Realizační tým Paktu

Realizační tým Paktu zajišťuje činnost Paktu v návaznosti na rozhodnutí Řídícího výboru a Výkonné rady. Odpovědným subjektem za činnost realizačního týmu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (kontakty na realizační tým jsou k dispozici ZDE)

Odborné skupiny Paktu

Odborné skupiny Paktu zaměstnanosti jsou ustaveny zpravidla k jednotlivým strategickým prioritám Paktu, jak je definuje Společná regionální strategie zaměstnanosti nebo Řídící výbor Paktu.