• soustavně komunikuje s partnery a poskytuje jim informace ze znalostní platformy (Observatoř trhu práce)
 • systematicky shromažďuje a vyhodnocuje názory partnerů týkající se trhu práce v Plzeňském kraji a zajišťuje jejich sdílení; k tomu využívá zejména:
  • individuální konzultace
  • workshopy a semináře
  • jednání pracovních skupin
  • společné akce partnerů
  • web
 • zajišťuje vnější komunikaci Paktu, např. směrem k centrální úrovni nebo dalším subjektům v kraji i mimo něj.