Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme aktuální data o situaci na trhu práce. Dostupné informace zpracováváme a prezentujeme našim partnerům.
Následující interaktivní prezentace obsahují ukázku zpracování informací týkajících se trhu práce.
Plné verze prezentací jsou dostupné pro partnery Paktu zaměstnanosti v partnerské části webu a obsahují celé datové sady na národní, krajské i okresní úrovni vždy s nejaktuálnějšími údaji.
Ukázka zpracování následujících témat:

ZAMĚSTNANOST

NEZAMĚSTNANOST

EKONOMIKA

MZDY