Fungování paktu

Nositelem Paktu je Plzeňský kraj, který uzavírá smlouvy a dohody jménem Paktu.

Řídicí výbor Paktu zajišťuje strategické řízení Paktu zaměstnanosti. Na svém jednání zpravidla 1x ročně rozhoduje o hlavním zaměření činnosti Paktu pro následující období. Jmenný seznam členů Řídicího výboru je k dispozici ZDE. (ODKAZ na tabulku).

Výkonná rada Paktu je pověřena výkonnými pravomocemi a řídí činnost Paktu mezi jednáními Řídícího výboru. K jednání se schází zpravidla 4x za rok. Výkonná rada Paktu je složena z představitelů jeho signatářů. Jmenný seznam členů Výkonné rady naleznete ZDE (ODKAZ na tabulku).

Realizační tým Paktu zajišťuje činnost Paktu v návaznosti na rozhodnutí Řídícího výboru a Výkonné rady. Odpovědným subjektem za činnost realizačního týmu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (ODKAZ na Kontakty).

Odborné skupiny Paktu zaměstnanosti jsou ustaveny zpravidla k jednotlivým strategickým prioritám Paktu, jak je definuje Společná regionální strategie zaměstnanosti nebo Řídící výbor Paktu.